Wikia


Pydar.gif NPC Pydar
Locatie: Noorden van Kazordoon tempel, 3 verdiepingen onder het depot
Beroep: Blesser
Notities: Zijn volledige naam is Pydar Firefirst, zoon van vuur, van de Savage Axes. Hij is een Pyromancer. Hij weet veel te vertellen over de andere inwoners van Kazordoon.

Click Here to Show/Hide Spoiler Information

Spoiler warning: Quest and/or game spoiling details follow.

Koop het tweede deel van de The Spark of the Phoenix blessing van deze NPC; het eerste deel krijg je van Kawill.

Spoiler ends here.

Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki