Wikia


Partos NPC Partos
Locatie: Gevangenis van Thais, in het gebouw hier.
Beroep: Criminal
Notities: Partos is een dief die zijn tijd uitzit.

Click Here to Show/Hide Spoiler Information

Spoiler warning: Quest and/or game spoiling details follow.

Hij heeft waardevolle informatie voor de Green Djinn Quest.

Spoiler ends here.


Zie gesprek om te zien wat de NPC te zeggen heeft.
Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki