Wikia


Alia.gif NPC Alia
Locatie: Carlin Temple (hier)
Beroep: Healer
Notities: Alia woont in de tempel van Carlin, waar ze avonturiers ondersteunt door het geven van kleine helingen. Wanneer je vergiftigd bent, of in brand staat, of vol zit met energie kan zij dit weghalen.
Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki